Kalkulátor Mikuláš

Kalkulátor Mikuláš je jednoduchý program na matematické výpočty, který používá raději textový editor pro psaní výrazů.

Download

v. 2.0
mikulas-gui win
mikulas-gui linux

Pozn.: vyžaduje Javu

Spustěte mikulas-gui.exe nebo mikulas-gui.jar (na linuxu) a napište výraz:

Je možno napsat výraz jako 1 + 2 nebo sin(pi) a ve spodní části obrazovky se objeví výpočet. Můžete také použít předdefinovanou funkci nebo konstantu, zmáčkněte ctr+space a vyberte:
proposals

Výrazy jsou texty které lze vyčíslit. Pokud nejsou součástí definice funkce či proměnné, potom jsou vyjádřeny v Result části dole. Příklad:

1 + 2
sin(pi)
...
3
0.0000000000000001224646799147353

Všimněte si, že 0 nemusí být 0, ale číslo blízké nule. Vyplývá to z nepřesnosti výpočtu prováděné pomocí PC. Mikulas umožňuje zaokrouhlení na určitý počet platných číslic (viz nastavení), ale ne na stanovený počet desetiných míst (možná námět na zlepšení).

Jak to psát

Je možno napsat výraz obvyklým způsobem a pokud neobsahuje nedefinované proměnné nebo syntaktickou chybu, tak je výraz vypočítán

Příklad běžného výrazu:

10 * (2 + 4) * cos(pi)
...
-60

Pokud potřebujeme definovat proměnnou či funkci, musí se použít přiřazení s rovná se:

sum(x1, x2) = x1 + x2
a = 5
b = 10
sum(a, b)
...
15

Číslo

  • Běžný tvar s destinnou tečkou, např.: 1.25, -2.4
  • Vědecký tvar s e, např. 1.25 * 10 na -5 se zapíše: 1.25e-5

Text

Text je taky výraz, je možno pomocí něho zobrazit co se počítá, nebo může sloužit jako parametr do některých funkcí

Operátory

  • + plus
  • - minus
  • * krát
  • / děleno
  • ^ mocnitel

Závorky

( ) se vyhodnocují nejdříve.

Proměnné

Má levou a pravou stranu. V podstatě jsou zaměnitelné s konstantami. Na levé straně je identifikátor začínající na malé nebo velké písmeno, jako třeba gravit. Proměnná se definuje jako identifikátor = výraz. Výraz (který nemusí být jednoduché číslo, ale výpočet) je na pravé straně. Příklad:

gravit = 9.98

Proměnnou lze použít ve výrazech. Lze si tak přichystat číslo, které vstupuje do výpočtu/ů.

Funkce

Má rovněž levou a pravou stranu. Definuje se podobně jako proměnná, ale se závorkami ohraničujícími argumenty. Na pravé straně je výraz s argumenty. Příklad:

areaRing(r) = pi * r ^ 2

nebo

areaRect(a, b) = a * b

a použije se např.

areaRing(4) + areaRect(5, 6)

Argumenty ve funkcích

Argumenty v závorkách se použíjí při výpočtu v pravé části, kde je výraz. V pravé části lze použít i definované proměnné či konstanty, které nejsou v argumentové části. Příklad:

c = 4
func(a, b) = a + b + c
func(1, 2)
...
7

Pokud je název argumentu shodný jako proměnná definová jinde, potom argument má přednost. Příklad:

a = 100
func(a, b) = a + b
func(1, 2)
...
3