Kalkulátor Mikuláš

Kalkulátor Mikuláš je jednoduchý program na matematické výpočty. Download stránka je zde.
Pozn.: vyžaduje Javu

Spusti mikulas-gui.exe nebo mikulas-gui.jar (na linuxu) a napiš výraz:

mikgui

Je možno napsat výraz jako 1 + 2 nebo sin(pi) a program je vypočítá. Můžete také použít předdefinovanou funkci nebo konstantu, zmáčkněte ctr+space and vyberte:
proposals

Je možno použít předdefinovanou funkci jako je sqrt a definovat vlastní funkci jako je pyth.
Výrazy jsou řádky bez dvojtečky : a právě ty jsou vyjádřeny v Result části, příkladem je pyth(3, 4):

mikgui

Je k dispozici také textová verze bežící v konzoli, můžete napsat to samé s použitím příkazu mik:

mikgui

Jak to psát

Způsob psaní je obvyklý, ale pro psaní definice se používá dvojtečka : aby bylo zjevné, že se nejdená o rovnici, kterou Mikulas vyřeší. Mikulas sice je schopen najít i řešení rovnice, ale je nutno na to použít specializovanou funkci.

Příklad běžného výrazu:
10 * (2 + 4) * sin(pi)

Číslo

  • Běžný tvar s destinnou tečkou, např.: 1.25, -2.4
  • Vědecký tvar s e, např. 1.25 * 10 na -5 se zapíše: 1.25e-5

Text

Text je taky výraz, je možno pomocí něho zobrazit co se počítá, nebo může sloužit jako parametr do některých funkcí

Operátory

  • + plus
  • - minus
  • * krát
  • / děleno
  • ^ mocnitel

Závorky

( ) se vyhodnocují nejdříve.

Proměnné

V podstatě jsou zaměnitelné s konstantami. Jedná se o identifikátor začínající na malé nebo velké písmeno, jako třeba gravit. Proměnná se definuje jako identifikátor: výraz, příklad:
gravit: 9.98

Funkce

Definuje se podobně jako proměnná, ale se závorkami ohraničujícími parametry. Příklad:
areaRing(r): pi * r ^ 2
or
areaRect(a, b): a * b
a použije se např. areaRing(4) + areaRect(5, 6)