10.01.2019

Impedance

Vstupní impedance

Vstupní impedance

Vz = Vs * (Z / (Z + R))

Výstupní impedance

Bez zátěže

Výstupní impedance

Se zátěží

Výstupní impedance

Z = Rl * ((Vs / Vl) - 1)