10.01.2019

Výpočet ESR kondenzátoru

Obvod

ESR
R - je jen pro omezení proudu, ledaže by generátor signálu již měl výstupní impedanci. Lze také použít pro výpočet proudu. Hodnota R může být cca 1K.

ESR obecně [Ω]

Rc = Vr / (2 * I)

Pokud měříme na osciloskopu:
ESR

ESR na osciloskopu [Ω]

Rc = Δy / (2 * I)

Dle naměřeného příkladu, kde I=829u, je to:

Rc = 0.0028 / (2 * 829*10^-6) = 1.68Ω 

Pozn.:
Proud I je potřeba si změřit nebo vypočítat dle napětí nad rezistorem, který je v sérii s kondenzátorem.